Historiek

Wanneer in 1988 te Ravels enkele enthousiaste verzamelaars van oude land­bouwvoertuigen en -werktuigen de koppen bij elkaar staken en besloten om hun collectie aan het grote publiek te tonen, konden zij niet vermoeden dat dit de start zou worden van een geweldige vereniging. De belangstelling bleek immers zo groot dat al vlug beslist werd een jaarlijkse show in te richten onder de benaming ‘Historische Oogstfeesten Ravels’, later omgedoopt tot ‘Oldtimer Festival’.

De vriendenkring werd omgevormd tot een echte vereniging en zo ontstond de ‘Historische Machineclub Kempen’ die ondertussen uit­gegroeid is tot een bloeiende, dynamische vereniging met meer dan 800 leden, zowel Vlamingen als Nederlanders.

Haar doel is het opsporen en in oor­spronkelijke staat her­stellen van oude machines en werk­tui­gen. Voornamelijk oude landbouwtracto­ren en stationaire motoren worden ver­zameld, maar ook liefhebbers van oude vrachtauto's en legervoertuigen voelen zich thuis bij H.M.C.K. zoals de club afgekort genoemd wordt.

In 1997 werd H.M.C.K. een VZW (Vereniging zonder winstgevend doel).
Zij is gevestigd te 2380 Ravels, Vaartstraat 5.