Reglement

 • Inschrijving en deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring met dit reglement. Alle deelnemers en ook hun medewerkers zijn dan ook gehouden aan dit reglement. Zij moeten de instructies, van het organisatie- en veiligheidspersoneel strikt opvolgen.
 • Bij eventuele geschillen zal de deelnemer en zijn gebeurlijke medewerker zich zonder meer neerleggen bij de beslissing van de organisatoren. Niet naleving van het reglement kan onmiddellijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige vergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het reglement in de Nederlandse taal van toepassing.
 • Mocht ingeval van overmacht het evenement niet plaatsvinden, dan kunnen de ingeschreven deelnemers in geen geval aanspraak maken op enige schadeloosstelling.
 • De show vindt plaats op zondag van 9 tot 17 u. 
 • Per inschrijving verkrijgt men 1 consumptie.  
 • Bossen en terreinen die niet tot het showterrein behoren, NIET betreden.
 • Het is verboden honden te laten loslopen.
 • Uiterste bouwjaar tractoren: oldtimers: 1970  youngtimers: 1980 - vrachtauto’s: 1980 – auto’s: 1970 – legervoertuigen: 1980
Milieu
 • Om bodemverontreiniging door olie- of brandstoflekken te voorkomen, moeten onder alle voertuigen en machines minimum 3 lekmatten aangebracht worden. Dit o.a. onder de motor en alle andere plaatsen waar zich lekken kunnen voordoen. Deze lekmatten moeten bij aankomst aangekocht worden en onmiddellijk na plaats inname verzwaard worden om het wegwaaien te voorkomen.  

  Wie thuis nog propere lekmatten heeft van voorgaande jaren, mag die meebrengen. (enkel dit jaar!)

 • Tanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein. Alle jerrycans met brandstof, oliën en vetten, dienen gestockeerd te worden in een voertuig of aanhangwagen.

 

VZW Historische Machineclub Kempen - Vaartstraat 5 - 2380 Ravels